602/06/18 - wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11.01.2019

Nr sprawy: 602/06/18

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zmówienia publicznego pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.02.2019r. do 31.12.2019r.”

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) oraz rozdz. VII ust. 4 SIWZ Nr 602/06/18 z dn. 11.01.2019 r., Zamawiający przedstawia treść pytania i odpowiedź:

 

Pytanie:

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r. prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

  1. czy w przypadku realizacji dwóch części ogłoszenia, np części nr 1 i części nr 2 można wypisywać oświadczenia dla obu części na jednym oświadczeniu, np:

"Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udostępnienie miejsc w schronisku oraz zapewnienie gorącego posiłku dla osób bezdomnych ostatnio zameldowanych na stałe na terenie Gminy Miasta Knurów – Część 1 i 2 . prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, oświadczam / -my co następuje:"

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość załączenia do oferty wspólnego oświadczenia dla kilku części.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:602/06/18 - wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11.01.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:16.01.2019
Data publikacji:16.01.2019 13:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż