wersja do wydruku Anna Gałka 17.01.2019 08:54

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 17 stycznia 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 17 stycznia 2019 r.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2018 poz. 1945) oraz art. 21 ust. 2, w związku z art. 48, ust. 1, 1a, 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081) a także zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/610/2018 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018 r., zmienioną uchwałą Nr XLVIII/638/2018 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2018 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ul. Przemysłowej, przyjętego uchwałą nr XXVI/338/16 Rady Miasta Knurów z dnia 16.11.2016 r. (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 25 listopada 2016 r. poz. 6015), łącznie z uzasadnieniem, w dniach od 25 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 r.,

w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu. Zakres
projektu zmiany mpzp dotyczy wyłącznie zmiany treści uchwały. (...)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 17 stycznia 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Informację wytworzył:z.upa. Prezydenta
Data na dokumencie:17.01.2019
Data publikacji:17.01.2019 08:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż