Zestawienie zbiorcze dot.postepowania Nr 602/06/18

Knurów, dnia 21.01.2019 r.

Nr sprawy: 602/06/18

 

Zamawiający:

Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ks. A. Koziełka 2
44-190 Knurów

 

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn.:
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
 z terenu gminy Knurów
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

cześć I

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena
ofertowa

Termin
zakończenia

Warunki
płatności

1.

FUNDACJA ZACISZE GRAŻYNY

44-172 Niewiesze, Leśna 4

169.004,00

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

 

cześć II

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena
ofertowa

Termin
zakończenia

Warunki
płatności

 

FUNDACJA ZACISZE GRAŻYNY

44-172 Niewiesze, Leśna 4

29.392,00

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

 

cześć III

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena
ofertowa

Termin
zakończenia

Warunki
płatności

 

 

 

 

 

 

 

cześć IV

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena
ofertowa

Termin
zakończenia

Warunki
płatności

 

 

 

 

 

 

 

cześć V

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena
ofertowa

Termin
zakończenia

Warunki
płatności

 

 

 

 

 

 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 324.000,00 zł brutto z czego:

- dla części I                207.581,00 zł brutto

- dla części II                 41.937,00 zł brutto

- dla części III                47.094,00 zł brutto

- dla części IV                22.044,00 zł brutto

- dla części V                   5.344,00 zł brutto

 

          Agata Twardawa 
   (osoba sporządzająca zestawienie)

                                                                                                                           Małgorzata Cisek Sopel

  Dyrektor MOPS Knurów

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zestawienie zbiorcze dot.postepowania Nr 602/06/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:21.01.2019
Data publikacji:21.01.2019 13:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż