Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

stwierdzające nieważność uchwały w częsci określonej w § 3 uchwały w zakresie wyrazów "po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą"

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie ustanowienia i realizacji wieloletniego programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wioletta Marciniak
Data publikacji:22.01.2019 13:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.01.2019
Informację aktualizował:Wioletta Marciniak
Data aktualizacji:Brak