Informacja o wyborze oferty dla zadania Nr 602/04/18

Knurów, 25.01.2019 r.

Nr sprawy – 602/06/18

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
z terenu gminy Knurów w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.”

 

Zamawiający – Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, ul. Ks. A. Koziełka 2, woj. Śląskie, pow. Gliwicki, tel. (32) 33-55-000, fax. (32) 33-55-006, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Na realizatora zamówienia dla części 1 wybrano:

Fundacja Zacisze Grażyny

44-172 Niewiesze, Leśna 4

cena ofertowa dla części 1 – 169.004,00 zł
termin zakończenia – do dnia 31.12.2019 r.
zatrudniony personel – zgodnie z ofertą

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Wykonawcy jest jedyną złożoną ofertą dla części 1 i została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert w rozdz. XIII SIWZ Nr 602/06/18 z dnia 11.01.2019 r.
oraz jest zgodna z wymogami ustawy – Prawo zamówień publicznych i SIWZ. Oferta otrzymała łącznie 100 punktów.

 

Na realizatora zamówienia dla części 2 wybrano:

Fundacja Zacisze Grażyny

44-172 Niewiesze, Leśna 4

cena ofertowa dla części 2 – 29.392,00 zł
termin zakończenia – do dnia 31.12.2019 r.
zatrudniony personel – zgodnie z ofertą

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Wykonawcy jest jedyną złożoną ofertą dla części 1 i została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert w rozdz. XIII SIWZ Nr 602/06/18 z dnia 11.01.2019 r.
oraz jest zgodna z wymogami ustawy – Prawo zamówień publicznych i SIWZ. Oferta otrzymała łącznie 100 punktów.

 

Małgorzata Cisek Sopel

Dyrekotr MOPS Knurów

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty dla zadania Nr 602/04/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:25.01.2019
Data publikacji:25.01.2019 09:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż