wersja do wydruku Martyna Bąk 30.01.2019 09:39

Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nt. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia "Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok" oraz projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia "Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022"

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nt. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia "Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok" oraz projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia "Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Martyna Bąk
Informację wytworzył:Prezydent Miasta
Data na dokumencie:23.01.2019
Data publikacji:30.01.2019 09:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż