Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie”

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie Nr ZP.272.1.3.2019 z dnia 25 lutego 2019 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Małgorzata Palka
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:25.02.2019
Data publikacji:27.02.2019 09:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż