Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

stwierdzające nieważność uchwały w części określonej w:

- § 1 załącznika do uchwały,

- § 2 i § 3 w zakresie wyrazów "nie spełniające warunków, o których mowa w § 2" oraz w części określonej w 2. wersie tabeli - załącznika do uchwały,

- § 4 i § 5 załącznika do uchwały

 

UCHWAŁA UCHYLONA
na podstawie Uchwały nr XVII/212/2019

z dnia 20.11.2019r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym i w mieszkaniach chronionych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Marta Mastalska
Data publikacji:06.03.2019 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.02.2019
Informację aktualizował:Wioletta Marciniak
Data aktualizacji:Brak