Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów".

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów", Nr ZP.272.1.9.2019 z dnia 29 marca 2019 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:29.03.2019
Data publikacji:01.04.2019 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż