Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  w załączniku  w formacie pdf.

Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.03.2019 r.


Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowe od dnia publikacji powyższego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu dzisiejszym tj. 03.04.2019 r. w/w ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 066-154499.


W związku z powyższym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego tj.  Urzędu Miasta Knurów: http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uwaga:

w dniu 23.04.2019 r. zamieszczono zmianę Nr 1 SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 09.05.2019 r. do godz. 09:00,

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2019 r. o godz. 13:00

Zmiana nr 1 SIWZ zamieszczona jest na stronie gdzie zamieszczona jest SIWZ.

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w załączniku.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Kozyro
Data publikacji:03.04.2019 12:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:03.04.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Kozyro
Data aktualizacji:23.04.2019 13:37