Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie II - nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja, Nr ZP.272.1.11.2019 z dnia 03 kwietnia 2019 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie II - nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Julita Macionczyk
Data publikacji:03.04.2019 17:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:03.04.2019
Informację aktualizował:Julita Macionczyk
Data aktualizacji:03.04.2019 17:08