wersja do wydruku Anna Gałka 04.04.2019 07:59

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ul. Dworcowej, Rybnej, Stanisława Wyspiańskiego - "Rejon Farskie Pola"

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów w rejonie ul. Dworcowej, Rybnej, Stanisława Wyspiańskiego - "Rejon Farskie Pola", który
wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 29, 39, 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081)


z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr III/30/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie
ul. Dworcowej, Rybnej, Stanisława Wyspiańskiego - "Rejon Farskie Pola". (...)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ul. Dworcowej, Rybnej, Stanisława Wyspiańskiego - "Rejon Farskie Pola"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Informację wytworzył:Z up.
Data na dokumencie:04.04.2019
Data publikacji:04.04.2019 07:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż