Kontrole zewnętrzne w 2019r.

 

1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Termin: 04.02.2019r. - 19.02.2019r.

Temat: kontrola projektu "Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu".

 

2. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Termin: 29.01.2019r. - 20.03.2019r.

Temat: kontrola projektu "Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii".

 

3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Termin: 07.03.2019r. - 11.04.2019r.

Temat: kontrola projektu "Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji"

 

4. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Termin: 11.04.2019r. - 15.04.2019r.

Temat: kontrola projektu "Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji"

 

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

Termin: 14.03.2019r. - 06.05.2019r.

Temat: kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i renotwe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

 

6. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Termin: 29.05.2019r. - 14.06.2019r.

Temat: kontrola projektu "Dostawa i montaż pomb ciepła wraz z dostosowaniem istniejących instalacji w obiektach sportowych MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz ul. Szpitalnej 23 w Knurowie"

 

7. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Termin: 27.06.2019r. - 16.07.2019r.

Temat: kontrola projektu "Zakup wozu bojowego dla OSP Knurów"

 

8. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddziała w Gliwicach

Termin: 05.12.2019r.

Temat: kontrola w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrole zewnętrzne w 2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Martyna Bąk
Data publikacji:10.04.2019 15:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Martyna Bąk
Data aktualizacji:18.12.2019 08:33