Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Modernizacja serwerów

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja serwerów, Nr ZP.272.1.22.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Modernizacja serwerów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Julita Macionczyk
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:24.04.2019
Data publikacji:24.04.2019 16:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż