Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji w załączniku  w formacie pdf.

Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.04.2019 r.


Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowe od dnia publikacji powyższego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu dzisiejszym tj. 30.04.2019 r. w/w ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 084-198314.


W związku z powyższym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego Urzędu Miasta Knurów: http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

UWAGA!!!

w dniu 21.06.2019 r. zamieszczono zmianę Nr 4 SIWZ, wyjaśnienia treści SIWZ (zmiana odp. na pyt. nr 2 z dnia 29.05.2019r.)  oraz zmianę nr 4 ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 09.07.2019 r. do godz. 09:00,

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2019 r. o godz. 13:00

Zmiana nr 4 SIWZ, wyjaśnienia treści SIWZ (zmiana odp. na pyt. nr 2 z dnia 29.05.2019r.)  zamieszczone są na stronie gdzie zamieszczona jest SIWZ.

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w załączniku

UWAGA!!!

w dniu 14.06.2019 r. zamieszczono zmianę Nr 3 SIWZ, wyjasnienia nr 2 treści SIWZ  oraz zmianę nr 3 ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 02.07.2019 r. do godz. 09:00,

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2019 r. o godz. 12:30

Zmiana nr 3 SIWZ, wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ zamieszczone są na stronie gdzie zamieszczona jest SIWZ.

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w załączniku

UWAGA!!!

w dniu 10.06.2019 r. zamieszczono zmianę Nr 2 SIWZ oraz zmianę nr 2 ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 27.06.2019 r. do godz. 09:00,

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2019 r. o godz. 13:00

Zmiana nr 2 SIWZ zamieszczona jest na stronie gdzie zamieszczona jest SIWZ.

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w załączniku

Uwaga:

w dniu 29.05.2019 r. zamieszczono zmianę Nr 1 SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 18.06.2019 r. do godz. 09:00,

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2019 r. o godz. 13:00

Zmiana nr 1 SIWZ i wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczona jest na stronie gdzie zamieszczona jest SIWZ.

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w załączniku.

.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Kozyro
Data publikacji:30.04.2019 12:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:30.04.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Kozyro
Data aktualizacji:21.06.2019 12:30