Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 2 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 2 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji w załączniku  w formacie pdf.

Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.04.2019 r.


Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowe od dnia publikacji powyższego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu dzisiejszym tj. 30.04.2019 r. w/w ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 084-198315.


W związku z powyższym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego Urzędu Miasta Knurów: http://www.knurow.pl//miasto/zamowienia_publiczne.html

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

UWAGA!!!

w dniu 11.06.2019 r. zamieszczono zmianę Nr 2 SIWZ, wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmianę nr 2 ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 02.07.2019 r. do godz. 09:00,

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2019 r. o godz. 13:00

Zmiana nr 2 SIWZ i wyjaśnienia treści SIWZ  zamieszczone są na stronie gdzie zamieszczona jest SIWZ.

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w załączniku

Uwaga:

w dniu 31.05.2019 r. zamieszczono zmianę Nr 1 SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 25.06.2019 r. do godz. 09:00,

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2019 r. o godz. 13:00

Zmiana nr 1 SIWZ zamieszczona jest na stronie gdzie zamieszczona jest SIWZ.

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w załączniku.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 2 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Kozyro
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:30.04.2019
Data publikacji:30.04.2019 12:07