wersja do wydruku Anna Gałka 09.05.2019 08:08

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 9 maja 2019 r. o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 9 maja 2019 r.


Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 17 kwietnia 2019 r.:


● Uchwały Nr VII/91/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami:
Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową (...)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 9 maja 2019 r. o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Informację wytworzył:Z up.
Data na dokumencie:09.05.2019
Data publikacji:09.05.2019 08:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż