Uchwała nr XXXVIII/527/2005
Rady Miasta Knurów
z dnia 15 września 2005  r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXV/377/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 21 pażdziernika 2004 r. w sprawie: zasciągnięcia pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Na podstawie at. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:
                           
§1

W § 1 Uchwały nr XXV/377/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 21 października 2004 r. w sprawie: zaciągania pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

a)oznacza się siedzibę MSP - 06 jako siedzibę przy ul. St. Batorego 5,
b)oznacza się siedzibę MG - 02 jako siedzibę przy ul. St. Batorego 7

§2

Wykonaie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§3

Uchwała wchdzi w życie z dniem podjęcia.


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Jan TRZĘSIOK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie zasciągnięcia pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:25.01.2006 10:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:15.09.2005
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:25.01.2006 10:03