Uchwała Nr XLIII/584/2005
Rady Miasta Knurów
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie: nadania Miejskiemu Gimnazjum Nr 1 w KNurowie z siedzibą w Knurowie przy
ul. Ks. Koziełka Nr 7 imienia Jana Pawła II


Na podstawie art.18 ust. 2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142,poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), §1 ust.3 Załącznika Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61,poz.624 z późniejszymi zmianami) oraz na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego
                   
Rada Miasta Knurów,
uchwala:

 1. Nadać Miesjkiemu Gimnazjum Nr 1 w Knurowie imię o brzmieniu:"Jana Pawła II".

 2. Ustalić pełną nazwę Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Knurowie następująco:
  "Miejskie Gimnazjum Nr 1 im Jana Pawła II
  z siedzibą

  w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka Nr 7".

 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

 4. Uchwała wxhodzi w życie z dniem podjęcia.  


PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med Tomasz REGINEK

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie: nadania Miejskiemu Gimnazjum Nr 1 w KNurowie z siedzibą w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka Nr 7 imienia Jana Pawła II
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:25.01.2006 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:29.12.2005
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:25.01.2006 10:11