Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

stwierdzające nieważność uchwały w części dotyczącej ustaleń graficznych i tekstowych dla terenu Z23.4PG teren obiektów produkcyjnych oraz związanych z odzyskiem i gospodarowaniem odpadami wydobywczymi

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wioletta Marciniak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:15.05.2019
Data publikacji:22.05.2019 14:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż