Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na wolne lokale użytkowe stanowiące własność gminy i będące w trwałym zarządzie MOSiR Knurów

Zarządzenie Nr 0151/9/2006

Prezydenta Miasta Knurów

z dnia 24.01.2006 r.

w sprawie:    zasad i trybu przeprowadzania przetargów na wolne lokale użytkowe stanowiące własność gminy i będące w trwałym zarządzie MOSiR Knurów.

          Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXV/486/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie określenia zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy

zarządzam, co następuje :

§ 1

 

Ustalić regulamin przeprowadzania przetargów na wolne lokale użytkowe stanowiące własność gminy i będące w trwałym zarządzie MOSiR Knurów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała nr 6/54/2002 Zarządu Miasta Knurów z dnia 20.02.2002 r.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27.01.2006 r.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na wolne lokale użytkowe stanowiące własność gminy i będące w trwałym zarządzie MOSiR Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Ślósarczyk
Informację wytworzył:Piotr Surówka
Data na dokumencie:24.01.2006
Data publikacji:31.01.2006 09:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż