Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,  Nr ZP.272.1.37.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.)

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Kozyro
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:19.06.2019
Data publikacji:24.06.2019 14:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż