Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje od dnia 01.07.2019r.

"Usługa

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych

świadczona przez

Wydział Finansów

w formie Karty Informacyjnej"

 

UWAGA!

Stosownie do treści art.6 oraz art. 54 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018r,. poz.2244), od dnia 1 lipca 2019r. wzory formularzy informacji na podatek od nieruchomości od osób fizycznych określa, w drodze rozporządzenia Minister Finansów.

W związku z powyższym, od dnia 1 lipca 2019r. na terenie Polski, dla celów podatku od nieruchomości obowiązują wzory formularzy, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r., poz.1104).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z treścią art.37 w/w ustawy z dnia 9 listopada 2018r., do składania informacji na podatek od nieruchomości od osób fizycznych, z tytułu którego obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019r., stosuje się formularze obowiązujące w poszczególnych gminach do dnia 30.06.2019r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje od dnia 01.07.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Polywka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.06.2019
Data publikacji:27.06.2019 12:59