Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.

"Usługa

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych

świadczona przez

Wydział Finansów

w formie Karty Informacyjnej"

 

UWAGA!

Stosownie do treści art.6 oraz art. 54 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018r,. poz.2244), od dnia 1 lipca 2019r. wzory formularzy informacji na podatek od nieruchomości od osób fizycznych określa, w drodze rozporządzenia Minister Finansów.

W związku z powyższym, od dnia 1 lipca 2019r. na terenie Polski, dla celów podatku od nieruchomości obowiązują wzory formularzy, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r., poz.1104).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z treścią art.37 w/w ustawy z dnia 9 listopada 2018r., do składania informacji na podatek od nieruchomości od osób fizycznych, z tytułu którego obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019r., stosuje się formularze obowiązujące w poszczególnych gminach do dnia 30.06.2019r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb podatku od nieruchomości od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Polywka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.06.2019
Data publikacji:27.06.2019 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.01.2020 12:58 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
02.01.2020 12:55 Zmieniono tytuł załącznika z "ZIN-3 Załącznik do
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych -
dane pozostałych podatników - obowiązuje od dnia
01.07.2019r." na "ZIN-3 Załącznik do informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane
pozostałych podatników - obowiązuje w 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 12:55 Zmieniono tytuł załącznika z "ZIN-2 Załącznik do
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych -
dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z
opodatkowania - obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "ZIN-2
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
z opodatkowania - obowiązuje w 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 12:55 Zmieniono tytuł załącznika z "ZIN-1 Załącznik do
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych -
dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu - obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "ZIN-1
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu - obowiązuje w 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 12:54 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1 Informacja o
nieruchomościach i obiektach budowlanych - obowiązuje od
dnia 01.07.2019r." na "IN-1 Informacja o nieruchomościach i
obiektach budowlanych - obowiązuje w 2020r."

(Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:16 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
(Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:16 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO
(Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:13 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 13:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
27.06.2019 12:59 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Polywka)