Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.

"Usługa

Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych

świadczona przez

Wydział Finansów

w formie Karty Informacyjnej"

UWAGA!

Stosownie do treści art.4 oraz art. 54 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018r,. poz.2244), od dnia 1 lipca 2019r. wzory formularzy informacji na podatek rolny od osób fizycznych określa, w drodze rozporządzenia Minister Finansów.

W związku z powyższym, od dnia 1 lipca 2019r. na terenie Polski, dla celów podatku rolnego obowiązują wzory formularzy, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019r., poz.1105).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z treścią art.37 w/w ustawy z dnia 9 listopada 2018r., do składania informacji na podatek rolny od osób fizycznych, z tytułu którego obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019r., stosuje się formularze obowiązujące w poszczególnych gminach do dnia 30.06.2019r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o gruntach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Polywka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2019 13:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.01.2020 12:54 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
02.01.2020 12:54 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
02.01.2020 12:53 Zmieniono tytuł załącznika z "ZIR-3 Załącznik do
informacji o gruntach - dane pozostałych podatników -
obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "ZIR-3 Załącznik do
informacji o gruntach - dane pozostałych podatników -
obowiązuje w 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 12:53 Zmieniono tytuł załącznika z "ZIR-2 Załącznik do
informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania - obowiązuje od dnia
01.07.2019r." na "ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach
- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z
opodatkowania - obowiązuje w 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 12:53 Zmieniono tytuł załącznika z "IR-1 Informacja o gruntach
- obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "IR-1 Informacja o
gruntach - obowiązuje w 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 12:53 Zmieniono tytuł załącznika z "ZIR-1 Załącznik do
informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu - obowiązuje od dnia
01.07.2019r." na "ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu - obowiązuje w 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 12:53 Zmieniono tytuł załącznika z "ZIR-1 Załącznik do
informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu - obowiązuje od dnia
01.07.2019r." na "ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu - obowiązuje w 2020r."

(Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:15 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
(Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:15 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO
(Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:13 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:13 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 13:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
27.06.2019 13:06 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Polywka)