Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.

"Usługa

Informacja o lasach dla potrzeb podatku rolnego od osób fizycznych

świadczona przez

Wydział Finansów

w formie Karty Informacyjnej"

UWAGA!

Stosownie do treści art.19 oraz art. 54 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018r,. poz.2244), od dnia 1 lipca 2019r. wzory formularzy informacji o lasach określa, w drodze rozporządzenia Minister Finansów.

W związku z powyższym, od dnia 1 lipca 2019r. na terenie Polski, dla celów podatku leśnego od osób fizycznych obowiązują wzory formularzy, określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019r., poz.1126).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z treścią art.37 w/w ustawy z dnia 9 listopada 2018r., do składania informacji na podatek leśny od osób fizycznych, z tytułu którego obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019r., stosuje się formularze obowiązujące w poszczególnych gminach do dnia 30.06.2019r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o lasach dla potrzeb podatku leśnego od osób fizycznych - obowiązuje w 2020r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Polywka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2019 13:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.01.2020 12:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
02.01.2020 12:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
02.01.2020 12:51 Zmieniono tytuł załącznika z "ZIL-3 Załącznik do
informacji o lasach - dane pozostałych podatników -
obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "ZIL-3 Załącznik do
informacji o lasach - dane pozostałych podatników -
obowiązuje w 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 12:51 Zmieniono tytuł załącznika z "ZIL-2 Załącznik do
informacji o lasach - obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na
"ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - obowiązuje w
2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 12:51 Zmieniono tytuł załącznika z "ZIL-1 Załącznik do
informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu - obowiązuje od dnia
01.07.2019r." na "ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach -
dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu - obowiązuje w 2020r."

(Aleksandra Polywka)
02.01.2020 12:50 Zmieniono tytuł załącznika z "IL-1 Informacja o lasach -
obowiązuje od dnia 01.07.2019r." na "IL-1 Informacja o
lasach - obowiązuje w 2020r."

(Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:15 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
(Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:15 Usunięto załącznik Klauzula informacyjna RODO
(Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
18.11.2019 09:12 Dodano załącznik "Klauzula informacyjna RODO"
(Aleksandra Polywka)
27.06.2019 13:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
27.06.2019 13:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Polywka)
27.06.2019 13:12 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Polywka)