Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie   Nr ZP.272.1.44.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Kozyro
Data publikacji:20.08.2019 13:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:16.08.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Kozyro
Data aktualizacji:20.08.2019 13:38