III rata opłaty za korzystanie w roku 2019 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Knurów informuje, że 30 września 2019 r. upływa termin:

uiszczenia III raty opłaty za korzystanie w roku 2019 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy albo w Kasie Urzędu Miasta (ul. Ogana 5 parter).

Kasa Urzędu Miasta czynna jest w godzinach:

  • poniedziałek 7.45 – 15.30
  • wtorek 7.45 – 15.30
  • środa 7.45 – 17.30
  • czwartek 7.45 – 15.30
  • piątek 7.45 – 13.30

Zgodnie ze znowelizowanym art 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadku nie dokonania w terminie do 30 września zapłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zezwolenie wygasa, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty (czyli całej opłaty należnej w roku 2019).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: III rata opłaty za korzystanie w roku 2019 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Lidia Labocha-Kozar
Informację wytworzył:Lidia Labocha-Kozar
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.09.2019 09:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż