Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych , Nr ZP.272.1.48.2019 z dnia 18.10.2019 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Małgorzata Palka
Data publikacji:21.10.2019 09:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:18.10.2019
Informację aktualizował:Małgorzata Palka
Data aktualizacji:21.10.2019 09:50