Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2021

Osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2021 są zobowiązane do złożenia przed dniem 15.09.2020r. w Referacie Lokalowym Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych, w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ulicy Niepodległości 7 pok. nr 9 wniosku spełniającego kryteria określone w Uchwale Nr LVI/718/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19.10.2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów (tj. Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6532 z 12.11.2013r. z póź. zmianami).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Termin składania wniosków przez osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych na rok 2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Sylwia Tałajkowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2019 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż