Zestawienie zbiorcze dot. postępowania Nr 602/02/19

Nr sprawy: 602/02/19

Zamawiający:

Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ks. A. Koziełka 2
44-190 Knurów

 

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn.:
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów
w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

cześć I

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

ofertowa

Termin

zakończenia

Warunki

płatności

1

FUNDACJA ZACISZE GRAŻYNY

44-172 Niewiesze, Leśna 4

169.004,00

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

cześć II

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

ofertowa

Termin

zakończenia

Warunki

płatności

1

FUNDACJA ZACISZE GRAŻYNY

44-172 Niewiesze, Leśna 4

29.392,00

zgodnie z SIWZ

zgodnie z SIWZ

 

cześć III

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

ofertowa

Termin

zakończenia

Warunki

płatności

 

 

 

 

 

 

cześć IV

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

ofertowa

Termin

zakończenia

Warunki

płatności

 

 

 

 

 

 

cześć V

Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena

ofertowa

Termin

zakończenia

Warunki

płatności

 

 

 

 

 

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi
łącznie 278.014,00 zł brutto z czego:

- dla części I                193.614,00 zł brutto
- dla części II                 25.254,00 zł brutto
- dla części III                49.044,00 zł brutto
- dla części IV                  5.893,00 zł brutto
- dla części V                   4.209,00 zł brutto

 

                       Krystyna Kempa
              (osoba sporządzająca zestawienie)
                                                                 Małgorzata Cisek Sopel

               Dyrektor MOPS Knurów

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zestawienie zbiorcze dot. postępowania Nr 602/02/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:29.11.2019
Data publikacji:29.11.2019 13:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż