Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy, ul. dr. Floriana Ogana 5, Nr ZP.272.1.50.2019 z dnia 03.12.2019 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Julita Macionczyk
Data publikacji:03.12.2019 14:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:03.12.2019
Informację aktualizował:Julita Macionczyk
Data aktualizacji:03.12.2019 14:41