Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług w zakresie naprawy i obsługi technicznej pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Knurowie w latach 2020-2021   Nr ZP.272.1.51.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług w zakresie naprawy i obsługi technicznej pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Knurowie w latach 2020-2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Kozyro
Data publikacji:18.12.2019 12:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:18.12.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Kozyro
Data aktualizacji:18.12.2019 12:24