Knurów, dnia  20.12.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Gmina Knurów informuje, że realizatorem zadania pomocy społecznej  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie  od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia  2020 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)"  wyłonionym  w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)  jest  Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach, Oddział Rejonowy PCK w Knurowie ul. Wilsona 10.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono dotację w wysokości 219.984,00 zł.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyłonieniu podmiotu na realizację zadania pn.: "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Data publikacji:23.12.2019 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.12.2019
Informację aktualizował:Agata Twardawa
Data aktualizacji:23.12.2019 14:00