Zadania przygotowane do realizacji w 2020 r.

(przygotowanie dokumentacji)

 

Lp.

Nazwa zadania

Etap realizacji

Data rozpoczęcia*

Data zakończenia*

Realizowane przez wydział

  1. Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 18.09.2018 w toku IM
2. Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 10.04.2019 09.01.2020 IM
3. Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 30.04.2019 w toku IM
4. Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 23.05.2019 13.01.2020 IM
5. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 05.06.2019 18.03.2020 IM
6. Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 06.11.2019 w toku IM
7. Budowa skateparku w Knurowie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 20.02.2020 w toku IM
8. Modernizacja placu zabaw w rejonie ul. Ułanów w Knurowie wraz z terenem przyległym do tężni Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 11.03.2020 w toku IM

*Data rozpoczęcia – data podpisania umowy

**Data zakończenia – termin zakończenia przedmiotu umowy / data odbioru dokumentacji projektowej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania przygotowane do realizacji w 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Joanna Fijołek
Data publikacji:02.01.2020 21:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.01.2020
Informację aktualizował:Joanna Fijołek
Data aktualizacji:Brak