Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym od dnia 1 stycznia 2020 r. zachodzą zamiany w procesie ubiegania się i wydawania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką.

 

W związku z tym informujemy że:

 

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1180) tj. do 31 grudnia 2022 r.
 

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. .2377), na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia 2022 r. PO TYM TERMINIE LICENCJE TE TRACĄ WAŻNOŚĆ.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Licencje na taksówki - zmiany od 1 stycznia 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Lidia Labocha-Kozar
Data publikacji:22.01.2020 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Lidia Labocha-Kozar
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Lidia Labocha-Kozar
Data aktualizacji:22.01.2020 14:52