Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług medycznych w zakresie realizacji badań profilaktycznych: wstępnych dla kandydatów do pracy oraz okresowych i kontrolnych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów", Nr ZP.272.1.54.2019 z dnia 30.12.2019 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług medycznych w zakresie realizacji badań profilaktycznych: wstępnych dla kandydatów do pracy oraz okresowych i kontrolnych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Data publikacji:10.03.2020 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.12.2019
Informację aktualizował:Urszula Czarnecka
Data aktualizacji:10.03.2020 14:53