OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 30 kwietnia 2020 r.


Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz.283 ze zm.) informuję o przyjęciu w dniu 17 kwietnia 2020r. przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XXIII/280/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ul. Dworcowej, Rybnej, Stanisława Wyspiańskiego - ”Rejon Farskie Pola”.  (...)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Data publikacji:30.04.2020 07:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Z up.
Data na dokumencie:30.04.2020
Informację aktualizował:Anna Gałka
Data aktualizacji:30.04.2020 07:56