INFORMACJA

W Gminie Knurów funkcjonuje Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej – placówka oświatowa, która jest co roku finansowana z dotacji Powiatu Gliwickiego, przekazywanej na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Gliwickim a Gminą Knurów. MOPP prowadzi zajęcia pozaszkolne dla uczniów
szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Miasta Knurowa.
W dniu 20 stycznia 2020r. zostało zawarte POROZUMIENIE rpu.00004.2020 w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, na mocy którego Powiat Gliwicki zobowiązał się do przekazania Gminie Knurów w bieżącym roku dotację na prowadzenie MOPP w wysokości 188.500 zł.

POWIAT GLIWICKI

Poniżej treśc niniejszej informacji

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Bartosz Kaczmarzyk
Data publikacji:14.05.2020 13:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Kowalska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Kaczmarzyk
Data aktualizacji:14.05.2020 13:11