Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 5, Nr ZP.272.1.23.2020 z dnia 27.05.2020 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 5.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Data publikacji:27.05.2020 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:27.05.2020
Informację aktualizował:Urszula Czarnecka
Data aktualizacji:27.05.2020 09:21