Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont chodników na terenie miasta z podziałem na dwa zadania: Zadanie II: Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja - Plebiscytowej Nr ZP.272.1.25.2020 z dnia 10.06.2020 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Remont chodników na terenie miasta z podziałem na dwa zadania: Zadanie II: Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja - Plebiscytowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Małgorzata Palka
Data publikacji:12.06.2020 10:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:10.06.2020
Informację aktualizował:Małgorzata Palka
Data aktualizacji:12.06.2020 10:09