Umowa na wykonanie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji pn.: „Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania terenów w rejonie ul. Walentego Rakoniewskiego w Knurowie”, Nr ZP.272.1.26.2020 z dnia 10.06.2020 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji pn.: „Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania terenów w rejonie ul. Walentego Rakoniewskiego w Knurowie”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Data publikacji:12.06.2020 10:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:10.06.2020
Informację aktualizował:Urszula Czarnecka
Data aktualizacji:12.06.2020 10:52