OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 18 czerwca 2020 r.


o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości
i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I
przyjętego uchwałą Nr III/31/18 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1, w nawiązaniu do art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020 poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu:
* uchwały Nr XXIII/281/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I

Zmiana dotyczy treści § 11 ust. 2 pkt 3 litera b (zmniejszenie minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem Z28.1U oraz Z28.2U). Załącznik Nr 1 (graficzny) do uchwały Nr III/31/18 RM Knurów pozostaje bez zmian. (...)

[pełna treść w załączniku]

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 18 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Data publikacji:18.06.2020 09:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Z up.
Data na dokumencie:18.06.2020
Informację aktualizował:Anna Gałka
Data aktualizacji:18.06.2020 09:38