Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Knurów


Termin kontroli: 07.05.2020 r. do 05.06.2020 r.


Temat kontroli: Kontrola dotycząca stosowania w Wydziałach, Referatach i na Samodzielnych Stanowiskach procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości ponoszonych wydatków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.


Rodzaj kontroli: planowa (zgodnie z Zarządzeniem Nr 247/FB/15 Prezydenta Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Knurów z dnia 23.12.2015 r. w sprawie: Procedury kontroli wydatków ponoszonychh w urzędzie ze środków publicznych, stosowanych zasad wstępnej oceny ich celowości, legalności i gospodarności oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli z późniejszymi zmianami).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stosowanie procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości, legalności ponoszonych wydatków w 2019 roku w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzedu Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Marzena Filuś
Data publikacji:25.06.2020 14:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Rams
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marzena Filuś
Data aktualizacji:25.06.2020 14:07