Zarządzenie Nr   021/ 01 /19
Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
z dnia  16.01.2019 r.

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie dla przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz osób bezdomnych z dziećmi z terenu gminy Knurów w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.”

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie na podstawie § 11 ust. 1 i § 13 ust. 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LI/779/10 Rady Miasta Knurów z dnia 20.10.2010 r. oraz art.19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami)

 

postanawia, co następuje:

 1. Powołać Komisję Przetargową przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Knurowie w składzie:
 • Przewodniczący Komisji – Danuta Gawrońska
 • Członek – Jolanta Bęben
 • Członek – Agata Twardawa
 • Sekretarz – Ewa Kamyk
 1. Na konsultanta prawnego Komisji powołuje się Radcę Prawnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.
 2. Zadaniem Komisji Przetargowej jest przeprowadzenie zamówienia publicznego
  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych oraz osób bezdomnych z dziećmi z terenu gminy Knurów w okresie
  od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r.”
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Małgorzata Cisek Sopel
Dyrektor MOPS Knurów

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZArządzenie Nr 021/01/20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Data publikacji:07.07.2020 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agata Twardawa
Data aktualizacji:07.07.2020 12:00