Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. ” Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. MatejkiNr ZP.272.1.27.2020 z dnia 29.06.2020 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Kozyro
Data publikacji:15.07.2020 09:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:29.06.2020
Informację aktualizował:Agnieszka Kozyro
Data aktualizacji:15.07.2020 09:24