PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO Z MOCĄ WSTECZNĄ

Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.

Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.

Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę, w której wnioskodawca wskazuje od którego miesiąca dodatek ma być przyznany.

Druk klauzuli do pobrania poniżej.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania (6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku) skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.

Przykładowo, jeśli Wnioskodawca złoży wniosek w lipcu zaznaczając, że chce otrzymać pomoc od maja, wówczas dodatek zostanie przyznany na 6 miesięcy, licząc od maja, tj. do października.

Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.

Podstawa prawna:  art. 15 zzzib ustawy z dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzony przez ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:COVID-19 - dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Lidia Labocha-Kozar
Data publikacji:16.07.2020 10:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Lidia Labocha-Kozar
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Lidia Labocha-Kozar
Data aktualizacji:16.07.2020 10:34