Zarządzenie Nr 0161/02/2006
Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie
z dnia 30 stycznia 2006 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0161/ 17/ 2005 Dyrektora Miejskiego zespołu jednostek Oświatowych w Knurowie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie ustalenia zasad naboru pracowników do Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

Na podstawie art. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz mając na uwadze stałą poprawę jakości życia publicznego, a w szczególności stworzenie jasnych i przejrzystych kryteriów rekrutacji oraz otwartego i konkurencyjnego dostępu kandydatom do wolnych stanowisk urzędniczych, w ramach programu „Przejrzysta Polska”, którego Gmina Knurów jest uczestnikiem,

zarządzam, co następuje:

  1. W załączniku „Zasady naboru pracowników na stanowiska urzędnicze do Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie”  Zarządzenia Nr 0161/ 17/ 2005 Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie ustalenia zasad naboru pracowników do Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie wprowadza się dodatkowy pkt. 15a w brzmieniu „15a. Prowadzone postępowanie może zostać w każdym czasie przerwane i unieważnione bez podania przyczyny.”

  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2006 r.

Dyrektor MZJOś

Zbigniew ŚWIATOWIEC

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0161/17/2005 w sprawie ustalenia zasad naboru pracowników do Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:28.02.2006 13:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:30.01.2006
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:28.02.2006 13:05