Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie II  – sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Knurów oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń. Nr ZP.272.1.31.2020 z dnia 23.07.2020 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej:Zadanie II – sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Knurów oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Julita Macionczyk
Data publikacji:24.07.2020 10:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krystyna Kostelecka
Data na dokumencie:23.07.2020
Informację aktualizował:Julita Macionczyk
Data aktualizacji:24.07.2020 10:08