Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2020 roku” - zadanie nr I - Knurów, rejon ul. Walentego Rakoniewskiego (zgodnie z postanowieniem nr UA.0050.2.38.2019 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 25.10.2019 r. oraz inne pomiary geodezyjne), Nr ZP.272.1.33.2020 z dnia 09.09.2020 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2020 roku” - zadanie nr I - Knurów, rejon ul. Walentego Rakoniewskiego (zgodnie z postanowieniem nr UA.0050.2.38.2019 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 25.10.2019 r. oraz inne pomiary geodezyjne).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Urszula Czarnecka
Data publikacji:10.09.2020 10:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kornelia Loch
Data na dokumencie:09.09.2020
Informację aktualizował:Urszula Czarnecka
Data aktualizacji:10.09.2020 10:09